Kdo jsme?

Kvalita služeb, stabilita, perspektiva

O UNII DISTRIBUTORŮ

Unie distributorů léčiv z.s. vznikla dne 11. 9. 2017 a je dobrovolným, nezávislým a nepolitickým spolkem fyzických a právnických osob, které jsou držiteli platného povolení k distribuci léčivých přípravků ve smyslu z.č. 378/2007 Sb., o léčivech. Spolek je rovněž svazkem osob, které působí v oblasti farmacie a sympatizujících s účelem spolku, založeným podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Smyslem založení a fungování spolku je především podílet se na vytváření vhodného prostředí pro podnikání v oblasti distribuce léčiv v České republice. Účelem spolku je ochrana a všestranná podpora a rozvoj členů ve spolku sdružených.

Zastupování členů spolku vůči státním institucím

Monitoring legislativy a zastupování členů spolku v procesu přípravy, tvorby a schvalování

Koordinace a spolupráce s dalšími organizacemi zastupujícími stavovské a profesní subjekty

Monitoring trhu s léčivy v ČR i v jiných zemích EU sledování požadavků na SDP

Zastupování členů spolku v mezinárodních organizacích sdružujících distributory léčiv

Členové unie

Pražská lékarnická a.s.

Kontaktní informace

Jak se k nám dostanete